WE Gate Godišnji samit i b2b susreti

WE Gate Godišnji samit i b2b susreti

Predsednica UPŽ Srbije i predsedavajuća Sektorske grupe za žensko preduzetništvo EEN, dr Sanja Popovic Pantić, danas je učestovala na WE Gate Godišnjem samitu, koji je održan online.  WE Gate je projekat koji finansira Evropska komisija (EASME), sa ciljem da omogući veću vidljivost ženskog preduzetništva, kao i  umrežavanje svih zainteresovanih učesnica u ovoj oblasti preko jedinstvene platforme, trenutno najaktivnije za preduzetnice. To je mreža putem koje se dolazi do korisnih i inspirativnih informacija, uglavnom predstavljenih kroz kratke tekstove na https://wegate.eu/

Dr Sanja Popović Pantić govorila je u panelu o evropskim politikama koje se tiču ženskog preduzetništva, konkretno o  potrebi da se objektivno definiše pojam ženskog preduzeća i uvaži fleksibilniji kriterijum udela u vlasništvu kompanije kojom rukovodi žena. U okviru b2b susreta koji su organizovani tokom trajanja konferencije, 24 ženska preduzeća iz Srbije, među kojima većina članice UPŽ Srbije, imala su mogućnost da održe online sastanke sa oko 230 firmi iz drugih zemalja.