Webinar Evropske mreža preduzetništva (EEN) posvećen dobrim praksama ženskih preduzeća sa Balkana u zelenom sektoru

Webinar Evropske mreža preduzetništva (EEN) posvećen dobrim praksama ženskih preduzeća sa Balkana u zelenom sektoru

Sektorska grupa za žensko preduzetništvo u saradnji sa Sektorskom grupom za Inteligentne energije Evropske mreže preduzetništva, inicirala je webinar pod nazivom Women Entrepreneur & Green Deal: Challenges and Opportunities, koji je moderirala dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ Srbije i predsedavajuća Sektorske grupe EEN za žensko preduzetništvo.

Webinar je jedan u nizu onih koji se bave ovakvim temama u okviru partnering & knowledge platforme Innovation in Environment & Energy & Circular Economy https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/page-3101 koju je postavila nemačka EEN host organizacija Bayern. Platforma pruža niz informacija za mala i srednja preduzeća iz zelenog sektora, kao i njihove b2b susrete online.

Na ovom webinaru predstavljene su dobre prakse ženskih preduzeća u zelenom sektoru sa Balkana, a iz Srbije se predstavila firma „Basna“, ovogodišnji dobitnik Specijalnog priznanja Cvet uspeha za ženu zmaja za inovativnost.