Generali osiguranje Srbija osvojilo prvo mesto na konkursu za rodno najsenzitivniju kompaniju