Kako komentarišete rezultat istraživanja SeConS-a koje je pokazalo da su žene podnele najveći teret epidemije i vanrednog stanja?