MIND MIX program

MIND MIX program

Naša članica Tatjana Mamula Nikolić, vlasnica firme Act2B, u saradnji sa UPŽ Srbije održala je za sve zainteresovane članice Udruženja besplatne brainstorming sesije pod nazivom MIND MIX. U zavisnosti od veličine firme, poslovne liderke, menadžerke i vlasnice preduzeća formirale su dve radne grupe, koje razmenjuju  iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada, proverenom u praksi u formi okruglog stola.

Kouč i trener Tatjana Mamula Nikolić, koja radi sa mnogim preduzećima i udruženjima, posebno se baveći oblastima liderskih i razvojnih veština za preduzetnike, lidere, žene u ruralnim sredinama, preduzetnice u oblasti proizvodnje organske hrane, mlade lidere, studente, ranjive skupine kao što su osobe starije od 45 godina i druge, organizujući interaktivne i aktivacione treninge, ovoga puta rad organizuje online, preko ZOOM aplikacije.

Tokom aprila organizuju se po dva modula za svaku grupu, a prvi od modula održan je danas.   

MIND MIX program koristi MASTERMIND koncept i predstavlja proces zajedničkog rada, primenom brainstorming-a, brainwriting-a, svaka preduzetnica preuzima odgovornost za sprovođenje akcionih koraka, posvećenost i uključenost. Učesnice su otvorene za nove opcije, rad u grupi sa učesnicama  iz drugih, njima nekompetitivnih branši (takozvana „peer to peer” P2P saradnja).

Neke od predloženih tema koje se razmatraju su kako u današnjem trenutku razmišljati o renoviranju poslovanja kreiranjem novih ideja, inovacijama na postojećim proizvodima i uslugama, kako u negovati odnos sa kupcima, klijentima, zaposlenima, a dobrodošle su i druge teme predložene od strane učesnica.