Udruženje poslovnih žena: Mere DOBRE, ali primena nužna ŠTO PRE

Udruženje poslovnih žena: Mere DOBRE, ali primena nužna ŠTO PRE

Mere koje je donela Vlada Srbije za ublažavanje efekata krize izazvane pandemijom su donete u realnom roku i većinu podržavam u potpunosti. Mislim, takođe, da su uvažili i izbalansirali predloge koji su im proteklih dana upućivale asocijacije preduzetnika i poslodavaca. Zato verujem da će biti i primenjene, s tim da je naša snažna poruka da bi bilo jako dobro da se ne čeka maj sa implementacijom, već da se to primeni što pre – kraj aprila nam izgleda kao realan rok, ocenjuje dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, juče predstavljene mere podrške privredi.

Ona dodaje da su subvencionisane plate bile predlog Udruženja poslovnih žena i ističe da su u Udruženju zadovoljni ovom merom koja će se odnositi na period trajanja vanrednog stanja, a minimum tri meseca.

„Ono što je nejasno je da li poslodavci plaćaju na tu subvenciju poreze i doprinose ili država i to pokriva? Što se tiče odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade dok traje vanredno stanje, to je takođe bila mera koju je UPŽ predložilo u svom dopisu ekonomskom timu Vlade, pa smo i njome zadovoljne, kao i merom odlaganja plaćanja poreza na dobit za drugi kvatal 2020. godine“, objašnjava Sanja Popović Pantić.

Predsednica UPŽ smatra da je, uz prethodno ekspresno donete mere Narodne banke Srbije, koje su se odnosile na moratorijum na kreditne obaveze, postignut efekat olakšanja kod preduzetnika, bar u psihičkom smislu, a „videćemo kako će teći implementacija novih paketa mera, kada ćemo moći bolje i da ih sagledamo“.

„Što se tiče oslobađanja plaćanja PDV-a, dobro je da su oni koji daju donacije toga oslobođeni, a time se i podstiču svi koji imaju mogućnosti, što je u uslovima krize važno. Kad su u pitanju MSP, mislim da bi bilo dobro da je uvažena mera koju smo predložili, da se PDV plaća na rate narednih 12 meseci i da se obračunava na naplaćena, a ne fakturisana potraživanja, jer će sigurno biti problema u naplati potraživanja u narednom periodu.

Mislimo da bi na ovaj način firme funkcionisale relativno stabilnije i nakon vanrednog stanja i ne bi pravile eventualne uštede smanjivanjem plata na koje će možda poslodavci biti prinuđeni u narednom periodu, dok se ne uspostavi neka ravnoteža“, ističe Popović Pantić.

Ona ocenjuje da bi to bio bolji način da se nivo potrošnje održi, nego da se podeli “helicopter money”, odnosno po 100 evra svakom punoletnom građaninu. Zato se pridružuje mišljenju ekonomske struke da je ovu meru trebalo targetirati ka socijalno ugroženim građanima.

„U slučaju da ova mera “helicopter money” ostane, predložila bih da se otvori račun na koji bi građani koji žele i kojima ta pomoć nije potrebna mogli da uplate, odnosno vrate tih 100 evra za pomoć najugroženijima ili, pak, za potrebe zdravstvenog sistema – poboljšanja smeštaja obolelih i slično“, zaključuje Sanja Popović Pantić, uz napomenu da misli da je trebalo uvažiti predlog da se zabrani prinudna naplata potraživanja u vreme vanrednog stanja.

Izvor: Blic.rs