Završena IT obuka u Novom Sadu za žene romske nacionalnosti

Završena IT obuka u Novom Sadu za žene romske nacionalnosti

U kompaniji „Saint Di“ u Novom Sadu, čija je vlasnica članica UPŽ Srbije Dragana Čalija, danas je završena višemesečna obuka žena romske nacionalnosti o WEB developmentu/WEB dizajnu i osnovama HTML i CSS programskih jezika. Obuka je deo programa “Povratak u nove šanse“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, kroz projekat “Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa“.

Od septembra 2019. godine, ovu obuku je stručno vodio kolektiv kompanije „Saint Di“, na čelu sa veoma posvećenom Jovanom Čenejac. Polaznice iz Subotice, Žablja, Novog Sada, Beograda i Niša naučile su kako da samostalno kreiraju i održavaju savremen web sajt, dopadljiv i istovremeno jasan potencijalnim korisnicima, koje argumente sadržaj web sajta treba da istakne, a koje detalje treba zanemariti.

Ovim su završene sve radionice predviđene projektom (prethodnih meseci su završene obuke o preduzetništvu i o masaži).

Instruktorke Tijana Sekulić, Tatjana Jevđović i Jovana Čenejac su uz stručno znanje pružile ženama tokom projekta izuzetnu podršku, motivišući ih za rad, pa je svaka od ovih obuka bila ispunjena entuzijazmom, novim prijateljstvima i željom da se ovakvi  događaji organizuju ponovo.

Period mentoringa za svaku radionicu i dalje traje, na zadovoljstvo i organizatora i polaznica obuka.