Sastanak Upravnog i Nadzornog odbora UPŽ Srbije

Sastanak Upravnog i Nadzornog odbora UPŽ Srbije

Upravni i Nadzorni odbor Udruženja poslovnih žena Srbije održali su treći zajednički sastanak ove godine.

Sastanku su prisustvovale Sanja Popović Pantić, Olivera Popović, Ljiljana Karaklajić, Dušica Semenčenko, Tatjana Mamula Nikolić, Vesna Pucar Grubor, Dragijana Radonjić Petrović, Gordana Đurđević, Mina Rakićević i Sonja Pecelj.

Domaćin sastanka bila je Tatjana Mamula Nikolić. U formalnom delu sastanka ozvaničena su još dva potpredsednička mesta UPŽ Srbije: za javno zagovaranje, koje će voditi Gordana Đurđević i za međunarodnu saradnju,  koju će voditi Dragijana Radonjić Petrović.

Na sastanku su sumirani rezultati u 2019. i razmatrani  planovi za 2020. godinu, a bilo reči i o širenju međunarodne saradnje u okviru Međunarodnog kluba poslovnih žena UPŽ Srbije (ABW Serbia International Business Women Club / IBWC).