Podrška proizvođačima organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji

Podrška proizvođačima organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji

U okviru projekta „Jačanje poslovnih kapaciteta ženskih proizvođača organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji “, u Vranju i Priboju su tokom oktobra i novembra održane četvorodnevne obuke.

Obuke su sastavljene iz dva modula i obuhvatale su sledeće teme: od klijentove perspektive problema do poslovnog modela / canvas poslovni model i promocija biznisa putem digitalnog marketinga i internet.

Obuke se realizuju u okviru projekta „Jačanje poslovnih kapaciteta ženskih proizvođača organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji “, koji Udruženje poslovnih žena Srbije sprovodi uz podršku Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju- GIZ.