Freja forum 2019. u Skoplju

Freja forum 2019. u Skoplju

Ovogodišnji Freja forum održan je u Skoplju od 8. do 10. novembra, prostorijama Sobranja Severne Makedonije. Krovna tema foruma je bila Demokratija, jednake mogućnosti i pravedno digitalno društvo, što je donekle nastavak razmatranja tema sa prošlogodišnjeg foruma održanog u Beogradu. Na forumu je učestvovalo osam učesnica iz Srbije, većinom članica UPŽ Srbije.

Dr Dušica Semenčenko je bila panelistkinja na seminaru Jednake mogućnosti – slike žena i muškaraca u digitalnom svetu, na kojem je predstavila istraživanja o MSP u vlasništvu žena i digitalnoj transformaciji preduzeća i istraživanje o radnicima na digitalnim platformama u Srbiji. Ona je takođe moderirala radionicu o ženskom preduzetništvu na kojoj je prikazala rezultate istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u javnim nabavkama. Na ovoj radionici značajne diskusije su imale Ljiljana Matković i Dragana Stojanović. Na radionici Fabrika snova – inkubator za omladinske projekte u regionu ZB, uspešno je učestvovala naša mlada predstavnica, Elena Stojanović.

Sledeći Freja forum održaće se u Tirani u Albaniji od 13-15. novembra 2020. godine.