Dragana Potić, Mental Spa – Psihoterapija je potrebna da razumemo život

Dragana Potić, Mental Spa – Psihoterapija je potrebna da razumemo život

U vreme kada svi živimo brzo, a stres je nezaobilazna pojava, često se nameće pitanje kako da se izborimo sa problemima i pomognemo sebi. U želji da promoviše zdrave stilove života i da se posveti negovanju opšteg mentalnog zdravlja, Dragana Potić je otvorila Centar za edukaciju i savetovanje Mental Spa.

Foto: Miloš Dišković

Osnovne studije pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu 2002. godine. Školovanje je nastavila dve godine kasnije, kada su joj se otvorila vrata za učenje Geštalt psihoterapije. Tada je i započela edukaciju pri Geštalt studiju za edukaciju iz psihologije škola dr Lidije Pecotić, koji je ogranak Malteškog instituta za psihoterapiju.

– Ceo život sam shvatila kao jednu vrstu traganja za nečim što nas ispunjuje i nadahnjuje. Uvek mi je bilo bitno da se u životu bavim poslom koji volim, jer smatram da u tom slučaju ne radite i ne robujete radu, već uživate u njemu. Mnogi ljudi upišu studije, zaposle se i zadovoljstvo koje ne postoji kompenzuju decom i porodicom, za mene je to bio samo početak. Dvoumila sam se između toga da li da upišem još jedan fakultet nakon završetka (gluma) ili da se posvetim neformalnom obrazovanju, tako mi se otvorila mogućnost za učenje o psihoterapiji – kaže Dragana Potić za eKapiju.

Ove godine, Dragana je i kandidat za nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja koju Udruženje poslovnih žena Srbije dodeljuje 13. put.

Kako ističe, uz veliko poštovanje psihosomatike, discipline koja je dokazala da psihološki neugodni doživljaji, sukobi i nerešeni odnosi i delovanje negativnih emocija mogu izazvati telesne bolesti i da nema čoveka koji nema ovakvih i sličnih problema, u centru Mental Spa se bave prevencijom, lečenjem i psihološkim rastom i razvojem individue.

– Početna ideja otvaranja centra bila je omogućiti ljudima odlazak na psihoterapiju u sredini gde toga nije bilo sa ciljem širenja terapijske kulture. Takođe, rad na razvijanju i podizanju svesti o mentalnoj higijeni kako bi se sprečio razvoj psiholoških poremećaja, koliko je to moguće. U Srbiji postoji otpor pri odlasku kod terapeuta, ali i to se menja razgovorom o tome, mislim da više postoji pri odlasku kod psihijatra, ponekad je mala granica između potrebe za medikamentima i razgovorom. Razgovor u mnogim slučajevima bude dovoljan, kod kriznih stanja, blažih patologija i psihosomatskih poremećaja – kaže sagovornica eKapije.

Zato je, navodi, veoma bitno postati dostupan i prepoznatljiv ne samo zajednici već i državnoj politici gledanja na psihoterapiju.

– Neodgovornost prema psihičkom zdravlju neretko doprinosi razvoju neprijatnih posledica – od psihičkih poremećaja, anksioznosti, teskobe, patnje do psihosomatskih i kardiovaskularnih oboljenja I tegoba… Da li je u pitanju samo neodgovornost ili nedovoljna svesnost ljudi o značaju ne samo prevencije već i promocije mentalnog zdravlja kao i lečenju poremećaja i oboljenja. Istraživanja pokazuju da svaki četvrti čovek doživi neki mentalni poremećaj tokom života. Prevazilaženje istog zavisi od individualnog kapaciteta i načina suočavanja sa stresom koji je relativan i individualan i ponekad prijatno ili neprijatno iznenadjujući. Ljudi ponekad nisu u stanju da samostalno prevaziđu tegobe – kaže Dragana Potić.

Mental Spa u svom radu primenjuje geštalt pristup. Kako navodi naša sagovornica, ovaj pristup ističe naše procese blokiranja ili prekidanja normalnog ciklusa i otkriva naša izbegavanja, strahove i ukočenosti kao i naše iluzije.

– Zdravlje u geštalt terapiji karakterišu aktivnost, svesnost, izbor i autentičnost, dok nezdrava stanja odlikuju zastoji, otpori, rigidnost i kontrola uz često prisutnu anksioznost. Cilj ovog metoda je „postići ponovo osećaj sebe“. Sama reč Geštalt označava celinu, formu, uobličavanje i sama promena unutar celine, nije isto što i taj isti deo kada je izdvojen sam ili uključen u neku drugu celinu- jer taj deo poprima određene osobine koje proizlaze iz mesta i njegove uloge u različitim sistemima… Zato je celina veća od zbira njenih delova… Geštalt pristup je holistički i obuhvata celokupno životno iskustvo osobe (fizičko, psihološko, emocionalno, interpersonalno, duhovno). On na originalan način uklapa i kombinuje skup raznolikih verbalnih i neverbalnih metoda i tehnika: buđenje čula, rad na energiji, disanje, telo i glas, izražavanje emocija, rad na snovima, sanjarenje, stvaralaštvo…

Dragana Potić kaže da nam je psihoterapija potrebna da razumemo svoj život i poteškoće kojima smo izloženi, da problemima pristupimo kreativno, da naučimo kako da prepoznamo i razvijemo svoje potencijale kako bi otkrili svoje autentične potrebe, kako da razvijemo samopodršku za realizaciju svojih potreba, učimo kako da budemo u kontaktu sa sredinom, postajemo svesniji, da bi pronašli svoj put.

– Geštalt terapeuti veruju u kreativan, transformišući i isceljujući potencijal svakog čoveka i lekovitost ljudskog kontakta. Upravo tako je i nastao Mental spa, uz lekovite moći razgovora koje utiču na celokupno mentalno stanje organizma koje obuhvataju i fizičko i duhovno i psihičko. Kada smo zadovoljni, odgovorni i usklađeni sa sobom i sa drugima smo u boljim odnosima – navodi naša sagovornica.

Na pitanje kako da se u današnje vreme izborimo sa stresom na bejzbolniji način, naša sagovornica odgovara:

– Današnji čovek sa svim obavezama i tehnologijama treba da ima drugu vrstu organizacije nego pre 50 godina, potrebno je odrediti i odlučiti se u moru interesovanja poslova i obaveza za nešto što nas hrani i u čemu ćemo uživati, pomoći će nam takodje psihoterapija… tako što će nas naučiti kako da uskladimo svoje želje sa mogućnostima, svoje potrebe sa realnošću itd…

Cilj terapije je, kaže, da pokrene prirodne procese uspostavljanja ravnoteže na mentalnom i telesnom planu.

– Psihoterapija je neophodna danas svima kao neodvojivi element savremenog načina života. Osnovna ideja za budućnost je inkorporirati terapiju i ovaj način savetodavnog rada u škole, kako bi se smanjilo nasilje, manipulacija i zlostavljanje kako među vršnjacima tako i u grupama. Radom na prevenciji bolesti uz suočavanjem i prevazilaženjem životnih problema i zastoja, samim tim utičemo na poboljšanje kvaliteta života. U današnje vreme imati terapeuta je poželjno, da ne kažem u trendu, ako vam je tako lakše onda budite u trendu koji u svetu vlada odavno. Srećni na svom putu – zaključuje Dragana Potić za eKapiju.

Autor: Dragana Obradović

Izvor: Ekapija.com