Predstavljeni rezultati istraživanja „Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja“

Predstavljeni rezultati istraživanja „Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja“

Mlade, visoko obrazovane, digitalno pismene žene, sa snažnom motivacijom da se usavršavaju, razviju biznis i bolje zarađuju predstavljaju novu generaciju preduzetnica u Srbiji i po ovim osobinama malo zaostaju za svojim muškim kolegama. Ipak, istraživanje Centra za istraživanje javnih politika pokazuje da i u digitalnoj sferi poslovanja postoji rodni jaz koji pre svega proizlazi iz nejednakosti koje dolaze iz oflajn sfere – žene biraju oblasti angažovanja koje su manje plaćane zbog svojih obrazovnih profila i slabija su im znanja iz oblasti preduzetništva.

Nova generacija preduzetnica u Srbiji smatra digitalne platforme boljim terenom za razvoj svojih preduzetničkih ambicija i nema poverenje u to da će razviti svoje veštine i biti dobro plaćena na tradicionalnom tržištu rada, pokazuje istraživanje Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR), pod naslovom „Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja“, koje je 14. oktobra 2019. godine predstavljeno na okruglom stolu u Press centru UNS u Beogradu.

Ovo istraživanje, sprovedeno od novembra 2018. do maja 2019, obuhvatilo je žene i muškarce sa istim ili relativno sličnim nivoom obrazovanja i digitalne pismenosti, koji koriste onlajn platforme kao definisani kanal za digitalno angažovanje i preduzetništvo.

„Muškarci i žene u jednakom broju navode kao najvažnije motive za angažovanje na digitalnim platformama mogućnost primene fleksibilnih modela rada, dobru zaradu ili zaradu dodatnog novca. Takođe, svi ispitanici i ispitanice visoko vrednuju mogućnost usavršavanja postojećih ili sticanje novih veština“, rekla je Branka Anđelković, programska direktorka CENTRA i glavna istraživačica na projektu. U diskusiji o mogućnostima podsticanja ženskog digitalnog preduzetništva učestvovali su predstavnici Delegacije Evropske unije, Ministarstva privrede, istraživačke zajednice, donatora i same digitalne preduzetnice.

Polovina muškaraca i oko 40 procenata žena reklo je u istraživanju CENTRA da rade na digitalnim platformama jer žele da pokrenu sopstveni biznis. „Ovi podaci nam nedvosmisleno ukazuju na to da za razliku od tradicionalnog preduzetništva, digitalno preduzetništvo karakteriše jednak stepen preuzimanja rizika i proaktivnog pristupa kod muškaraca i žena“, rekla je Tanja Jakobi, izvršna direktorka CENTRA.

Ipak, uprkos sličnoj startnoj poziciji, između žena i muškaraca u digitalnoj sferi poslovanja postoji rodni jaz i on pre svega proizlazi iz nejednakosti koje dolaze iz oflajn sfere – žene biraju oblasti angažovanja koje su manje plaćane zbog svojih obrazovnih profila (kao što su prevođenje i držanje časova stranih jezika, itd.) i slabija su im znanja iz oblasti preduzetništva. Takođe, nalazi pokazuju da je ženama pristup socijalnoj zaštiti bitniji nego muškarcima. Da bi ostvarili ta prava digitalni radnici/e u Srbiji ili zadržavaju radni odnos u oflajn sferi, ili znatno ređe nego muškarci registruju preduzetničku radnju ili firmu.

Novi akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za 2019. i 2020. godinu prepoznaje potrebu povećanja kompetencija žena u IKT sektoru, obuku žena u programiranju i razvoju sopstvenog onlajn biznisa. Istraživanje CENTRA i praksa Udruženja poslovnih žena (UPŽ), glavnog partnera na projektu, pokazuju da je ove mere potrebno dopuniti razvijanjem rodno senzitivnih obuka za pisanje biznis planova, vođenja knjigovodstva, razvoj i upravljanje biznisom i sticanja mekih veština neophodnih za vođenje kako tradicionalnog tako i digitalnog preduzetništva.

U programe za subvencionisanje biznisa treba uključiti preduzetnike u paušalnom režimu oporezivanja u kojem su žene (u tradicionalnom i digitalnom preduzetništvu) mnogo više zastupljene nego među privrednim društvima i nastaviti sa podsticajima za razvoj ženskog inovacionog preduzetništva. Pored direktnih subvencija, kroz druge instrumente (poresku politiku i drugo) treba podstaći privatne provajdere – akceleratore, habove, co-working prostore – da razvijaju programe za žene. Jedan od dobrih primera je Impact Hub iz Beograda.

Projekat „DEA – Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena” podržala je Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) čini grupa inovativnih istraživača/ica i digitalnih entuzijasta/kinja koji promišljaju budućnost rada u Srbiji, inkluzivnu bezbednost i stvaranje održivih partnerstava usmerenih ka društvenim promenama. Cilj CENTRA je da postane referentna tačka civilnog društva u sagledavanju izazova sa kojima se Srbija susreće u digitalno doba u oblastima budućnosti rada, bezbednosti i socijalnog kapitala. Istraživače CENTRA možete kontaktirati na e mail office@publicpolicy.rs i na telefon 381 11 303 73 64, svakog radnog dana od 10 do 17 h.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Rodna nit digitalnog preduzetništva:Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja” (.pdf).

Više o projektu DEA saznajte na www.publicpolicy.rs

Izvor: Socijalnoukljucivanje.gov.rs