Obuka za web development u Novom Sadu

Obuka za web development u Novom Sadu

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je poslednji ciklus obuka u Novom Sadu, koje se realizuju u okviru programa „Povratak u nove šanse“ podržanog od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Obuka za web development/web dizajn je poslednja u nizu obuka u okviru projekta „Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena“, koji sprovodi Udruženje poslovnih žena Srbije.

Prva tri dana obuke za web dizajn u periodu od  25 do  27. septembra realizovana su u softverskoj firmi Saint Di u Novom Sadu.

Priliku da pohađaju ovu obuku dobilo je pet polaznica, koje su u dosadašnjem radu pokazale najviši stepen kompetencija za ovaj vid obuke.

Nastavak ove obuke je planiran u prvoj polovini oktobra.