Besplatne obuke veb dizajna za Romkinje

Besplatne obuke veb dizajna za Romkinje

U Novom Sadu juče je počela besplatna obuka za veb development, odnosno veb dizajn, koja ima za cilj da pet polaznica romske nacionalnosti osposobi da naprave kompletnu internet prezenciju nekog biznisa.

U okviru programa „Povratak u nove šanse“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, realizuje se i projekat „Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa“ u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije.

Za obuku veb developmenta je od 20 prijavljenih žena iz cele Srbije odabrano pet Romkinja visokog obrazovanja iz Novog Sada, Beograda, Subotice, Žablja i Niša, izuzetno motivisanih da postojeće znanje rada na računaru podignu na viši nivo.

Izvor: Alo!