JASNA UZELAC BRAUNOVIĆ, RUKOVODILAC TIMA ZA ODNOSE SA MEDIJIMA I ODRŽIVO POSLOVANJE- Zaposleni Unikredit banke vole da budu i volonteri

JASNA UZELAC BRAUNOVIĆ, RUKOVODILAC TIMA ZA ODNOSE SA MEDIJIMA I ODRŽIVO POSLOVANJE- Zaposleni Unikredit banke vole da budu i volonteri

Društveno odgovorno ponašanje je jedan od stubova poslovanja Unikredit banke. Uključivanjem u različite aktivnosti, nastojimo da svaki put iznova potvrdimo status odgovornog građanina, a to je zapravo deo našeg integriteta. Prema definiciji, integritet u smislu društveno odgovornog poslovanja može da se opiše kao dobrovoljna i dosledna usklađenost skupa ljudskih karakteristika i vrednosti koje se primenjuju na sve aspekte poslovanja. Sistem vrednosti Unikredit grupe temelji se na integritetu kao uslovu održivosti, a održivost na dugi rok znači da „dobro radimo svoj posao“.

Pre četiri godine smo promenili našu društveno odgovornu strategiju, koja je mahom bila filantropska,u volontersku, kako bismo uključili zaposlene. Zašto smo to uradili? Pre svega zato što je ljudski kapital jedna od najvećih vrednosti Unikredit banke. U skladu sa tim, shvatili smo da društvu možemo pružiti dodatnu vrednost od koje će imati korist na duge staze – znanje i stručnost naših zaposlenih. Osim toga, želeli smo da uključimo zaposlene u sve ono što radimo za lokalne zajednice kako bismo podigli svest o tome koliko je važno biti odgovoran građanin. Moram da kažem da su rezultati promene orijentacije banke fantastični i da svake godine sve više zaposlenih učestvuje u različitim inicijativama.

Tako smo prošle godine uspeli da angažujemo preko 50 odsto zaposlenih u različitim aktivnostima. Banka je već nekoliko godina partner u aktivnostima koje sprovodi organizacija Dostignuća mladih u Srbiji sa ciljem da razvije preduzetnički duh među srednjoškolcima.

Pre dve godine smo započeli još jednu volontersku inicijativu koja je upravo imala za cilj da dodatno istakne našu regionalnu razuđenost, Hajde da ulepšamo… Naime, pozvali smo sve zaposlene da nam se priključe u sređivanju školskih dvorišta, domova zdravlja i domova penzionera. Odziv je već u prvoj godini bio fantastičan i evo polako završavamo treće izdanje ove inicijative koja pored podrške lokalnim zajednicama podržava i razvoj timskog duha među zaposlenima. Kako? Tako što ne učestvuju samo zaposleni iz jednog regiona, već iz čitave Srbije i na taj način mnogi od nas uspevaju da povežu ton i sliku, jer mi smo veliki sistem sa preko 1.000 zaposlenih i ne znamo se svi lično. Da se razumemo, mnogi od nas su prvi put u rukama držali četku za farbanje, ašov ili šmirglu, ali želja uvek jača. Tokom „radnih akcija“ kako ih mi interno nazivamo, osećaj zajedništva je izvanredan. Oni koji su malo vičniji takvim radovima, podučavaju one koji nedostatak iskustva nadomešćuju dobrom voljom.

Postoji još jedna inicijativa na koju smo veoma ponosni i koja traje već 11 godina, a to je humanitarna akcija „Stara lutka za novi osmeh“. Tokom decembra pozivamo svoje zaposlene i njihovu decu da spakuju stare igračkc i odeću i pošalju ih deci koja žive u domovima bez roditeljskog staranja. Na taj način čitave porodice uživaju i u poklanjanju, a naši klinci se odmalena uče da je važno pomoći onima koje život nije mazio. I na kraju, još jedna tradicionalna porodična aktivnost – Trka zadovoljstva tokom Beogradskog maratona. Već tri godine preko 200 zaposlenih i članova njihovih porodica trči za BelHospice. Naime, za svakog učesnika banka izdvaja značajna finansijska sredstva za pomenutu organizaciju koja pruža palijativnu negu za onkološke pacijente.

Izuzetno smo ponosni na to što je Udruženje poslovnih žena prošle godine dodelilo nagradu Unikredit banci kao jednoj od kompanija koja najviše vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. U skladu sa reputacijom koju imaju na tržištu, ozbiljne kompanije imaju i odgovornost da svojim primerima podstaknu druge. Svesni toga da sami ne možemo da uradimo mnogo, a da možemo da budem primer najbolje prakse, nedavno smo se pridružili Alijansi za rodnu ravnopravnost koja predstavlja mrežu kompanija koje se zalažu za povećanje broja žena na rukovodećim i drugim mestima u okviru kompanija i jednake zarade za isti rad žena i muškaraca. Alijansa trenutno okuplja kompanije koje zapošljavaju blizu 5.000 ljudi u Srbiji, a cilj je da se proširi na što veći broj firmi koje će razmenjivati znanja i interne prakse za postizanje rodno uravnoteženog radnog okruženja, jednakih plata za isti rad i jednake zastupljenosti žena i muškaraca.

Izvor: Magazin biznis