SANJA POPOVIĆ PANTIĆ, PREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, O SVOM RADU U EVROPSKOJ MREŽI PREDUZETNIŠTVA (EEN)- Besplatna ekspertska pomoć za srpske preduzetnice

SANJA POPOVIĆ PANTIĆ, PREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, O SVOM RADU U EVROPSKOJ MREŽI PREDUZETNIŠTVA (EEN)- Besplatna ekspertska pomoć za srpske preduzetnice

EEN pruža platformu za umrežavanje i pretraživanje baze potencijalnih poslovnih partnera, uz mogućnost da se zakažu sastanci. Srpska predsednica UPŽ već drugi mandat predsedava međunarodnom sektorskom grupom za žensko preduzetništvo EEN-a i svojim angažovanjem doprinosi da se preduzetnice, udruženja, kao i lokalni konzorcijumi, međusobno povezuju.

Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije (UPŽS), već drugi mandat predsedava međunarodnom sektorskom grupom za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva (EEN), koja je, kao jedna od 17 sektorskih grupa, osnovana 2013. godine. Za naše preduzetnice je i te kako značajno što se predstavnica Srbije nalazi na čelu ove grupe, jer je mreža EEN aktivna u preko 60 zemalja širom sveta, okuplja 3.000 eksperata koji dolaze iz više od 600 organizacija, a svaka od njih poznata je po odličnoj praksi pružanja poslovne podrške i to – besplatno.

Naše firme mogu da iskoriste mogućnost da im konsultanti Evropske mreže preduzetništva Srbije, koji su raspoređeni u šest organizacija, naprave poslovne profile i da im u skladu sa tim pronađu poslovne partnere širom Evropske mreže, saznajemo od Sanje Popović Pantić u razgovoru za Ekonometar.

– I u Evropskoj mreži preduzetništva, kao i svuda u svetu, najbolje funkcionišu lični kontakti. Ali, EEN ima takvu metodologiju da je zaista moguće doći do informacija u vrlo udaljenim zemljama, sa kojima baš nemamo tradicionalnu saradnju, poput Islanda. I zato je EEN nešto što traje decenijama jer uspešno “služi svrsi”, iako smo mi kao zemlja punopravno uključeni od 2009. godine. Osim toga, EEN Srbije preko Instituta Mihajlo Pupin, Biznis inkubatora u Novom Sadu i Inovacionog centra Mašinskog fakulteta, pruža i posebnu besplatnu konsultantsku podršku razvoju inovacionih kapaciteta MSP u Srbiji, ističe predsednica UPŽS.

– Firme sa Balkana, generalno, mnogo više pokazuju interesovanje za izlazak van svojih granica, za razliku od velikih lokalnih tržišta poput Nemačke, Francuske ili Velike Britanije, gde domaće firme sasvim lepo posluju. Zato i nisu preterano zainteresovane za internacionalizaciju, navodi Sanja Popović Pantić.

Zahvaljujući ranije uspostavljenim vezama sa brojnim udruženjima preduzetnica iz regiona, naša sagovornica radila je na povezivanju sa konzorcijumima Evropske mreže preduzetništva na njihovom terenu. Na taj način se, kako navodi, Regionalna asocijacija poslovnih žena iz Sarajeva povezala sa Vanjsko-trgovinskom komorom BiH koja je deo EEN BiH, zatim Udruženje preduzetnica Makedonije sa fondacijom MIR koja je deo EEN Makedonije, a EEN je veoma osnažio i preduzetnice Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske.

– EEN pruža fantastičnu platformu za umrežavanje jer je ta metodologija razrađena i dokazana koja omogućava da se i pre “fizičkih” poslovnih susreta, registracijom na EEN mreži, pretraži baza potencijalnih poslovnih partnera. Takođe i da se zakažu sastanci i unapred razmene osnovne informacije koje se onda u ličnom kontaktu i uz podršku konsultanata EEN mreže dopunjavaju, a saradnja lakše i efikasnije finalizuje. Taj proces, koji kontrolišu EEN savetnici, za preduzeća je besplatan i siguran način da dođu do pouzdanih partnera, ističe Sanja Popović Pantić, koja se već dve decenije nalazi na čelnoj poziciji UPŽS.

Veliki izazov, prema njenim rečima, bio je da predstavi potencijale naših ženskih firmi u koje ima veliko poverenje a koje je zasnovano na dugogodišnjem iskustvu. Imala je šansu koju je i iskoristila da u Varaždin dovede gospođu Luisu Pristu, jednu od ključnih direktorki evropske Agencije za mala i srednja preduzeća EASME, pod okriljem Evropske komisije. U pitanju je bila konferencija „Voogle“, koja okuplja mlade star-tap kompanije iz celog sveta, u oblasti kreativnih industrija baziranih na IT.

– Naša sektorska grupa je pomogla da prvi put broj žena i muškaraca, koji su se takmičili za nagradu od 10.000 evra za najbolji inovativni projekat, bude jednak a nagradu je dobila ženska firma iz Hrvatske. U pitanju je sto za restorane koji ima sopstveno grejanje (za bašte u hladnim danima). Gospođa Prista je bila oduševljena preduzetnicama Balkana a inače je prvi put u ovom regionu. Toliko joj se dopalo, da je poželela da dođe čim bude prilike i ja sam je pozvala na manifestaciju “Cvet uspeha za ženu zmaja” koju organizuje UPŽS početkom ovog novembra. Očekujemo da bude naša gošća, kaže Sanja Popović Pantić.

Pre toga, 10. septembra u okviru Regionalne konferencije EEN, koja se održava u Beogradu u organizaciji Privredne komore Srbije koja je i koordinator za Srbiju, biće prisutna i zamenica gospođe Priste sa ciljem da upozna balkanske članove sektorske grupe koji su zbog aktivnosti i stalnog rada postali neka vrsta “atrakcije”. Nije se očekivalo da jedan nerazvijen evropski region, kao što je Balkan, bude toliko uspešan.

A kako se taj uspeh meri? Pa, pre svega u broju ugovora o poslovnoj saradnji koji su sklopljeni na području Balkana, kroz povezivanje ženskih udruženja, kako međusobno tako i sa lokalnim konzorcijumima, iz čega je proisteklo više od 50 ugovora o poslovnoj saradnji, objašnjava Sanja Popović Pantić.

Iako su po članstvu mala sektorska grupa, osim država Balkana u njoj su aktivni i Turska, Nemačka, Velika Britanija, Italija koji doprinose na druge načine uspehu. Tako na primer, navodi Popović Pantić, zahvaljujući koleginici iz Velike Britanije, čiji je klijent mreža „We Connect“, omogućen je našim izvozno orijentisanim firmama pristup velikim dobavljačima. „We Connect“ je platforma koja povezuje ženska preduzeća, koja moraju biti 51 odsto u vlasništvu žena, sa velikim kupcima.

– Iz Srbije je na ovom portalu uspešno registrovano pet članica UPŽS a dve su bile u konkurenciji za dobijanje poslova kod međunarodnih hotelskih lanaca – u Banjaluci i Beogradu. Dakle, reč je o veoma konkretnoj podršci koja bi bez EEN-a bila teško dostupna, kaže naša sagovornica.

Osnovni princip kojim se Sanja Popović Pantić rukovodi pri upravljanju međunarodnom sektorskom grupom za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva jeste – sinergija.

– Činjenicu da će na manifestaciju „Cvet uspeha za ženu zmaja“ doći gospođa Prista, odmah smo iskoristili da tog dana, 6. novembra, organizujemo i poslovne susrete preduzetnica iz regiona i šire. Osim saradnje unutar sektorske grupe, veliki sam zagovornik međusektorske saradnje u EEN-u. Zato sam podržala koleginicu Italijanku iz Asocijacije privrednih komora regiona Pijemonte, koja je od 29. juna do 1. jula organizovala poslovne susrete u okviru Torino Fešn Vik-a, ističe Sanja Popović Pantić.

Iz Srbije je tom događaju prisustvovalo pet ženskih firmi koje su imale poslovne susrete sa firmama iz obla-sti tekstila, a na kojima je učestvovalo 250 preduzeća sa skoro svih kontinenata. Iduće godine, očekuje se još veće učešće naših kompanija iz ovog sektora, jer je to prilika ne samo da se nešto proda već i da se dođe do adekvatnih dobavljača, objašnjava Popović Pantić.

Internacionalizacija ženskog preduzetništva

Udeo preduzetnica u Srbiji je na nivou evropskog proseka i iznosi 30 odsto. Međutim, stopa gašenja od 47 odsto je visoka i odražava u velikoj meri probleme sa kojima se susreću preduzetnice, pre svega pri osnivanju, a zatim i pri održavanju „status kvo“aktivnosti.

– Svaki preduzetnik zna da „status kvo“ ne sme dugo da traje, jer vodi gašenju i da je jedini put opstanka stalni rast i razvoj. Ovakvoj slici doprinosi takođe i činjenica da je u Srbiji 66 odsto preduzetnica praktično primorano da započne posao (preduzetništvo iz nužde), a 34 odsto započinje biznis zbog preduzetničkog izazova i želje. Taj odnos je u EU obrnut. Udeo preduzetnica u ukupnom broju MSP je u zemljama regiona manji nego kod nas, ali mislim da su naša ženska preduzeća više okrenuta internacionalizaciji, dok su u drugim zemljama regiona to pojedinačni slučajevi, kaže Sanja Popović Pantić.

Autor: Danijela Nišavić

Izvor: Ekonometar