Udruženje poslovnih žena Srbije započelo besplatan e-Mentoring program

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo besplatan e-Mentoring program

Udruženje poslovnih žena Srbije je pokrenulo e-Mentoring program koji je nastao u okviru projekta „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena”. Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika, nezavisnim istraživačkim centrom u Beogradu, sa sadržajnim portfoliom u osnaživanju raznih osetljivih grupa u domenima zaposlenja i društvene inkluzije.

e-Mentoring program osmišljen je kako bi se povezale iskusne preduzetnice, poslovne žene iz različitih sektora i visokoprofesionalne menadžerke iz zemlje i inostranstva,  sa preduzetnicama početnicama, onima koje tek planiraju da započnu svoj biznis, ili ženama kojima je potrebno mentorstvo u izboru i razvoju karijere, kako bi napredovale profesionalno, uz vrhunsku stručnu podršku. S obzirom na međunarodni karakter ovog projekta, mentoring je moguć na srpskom, kao i na drugim jezicima (engleski, nemački, jezici u regionu, i dr.).

Platforma e-Mentoring postavljena je na sajtu UPŽ, na adresi  http://poslovnezene.org.rs/e-mentoring/. Tu se možete upoznati sa mentorkama koje su se do sada uključile u rad i preuzeti formulare za prijavu, bilo da ste potencijalna mentorka ili menti kojoj je potrebna profesionalna podrška. Prijave se mogu poslati na adresu mentoring@poslovnezene.org.rs.  

Prednost  e-Mentoring programa je to što žene, profesionalci u različitim oblastima, pomažu onima sa manje iskustva da ostvare svoje ciljeve, koristeći Skype i druge dostupne društvene mreže, što znatno olakšava komunikaciju i prevazilazi geografska i vremenska ograničenja, jer se sastanak može obaviti bilo gde i u bilo kom trenutku. Ovakav rad podstiče razmenu informacija između mentora i mentija kojima treba podrška, pa je obostrano koristan i jednima i drugima. Takođe, pored uštede vremena, pojednostavljuje dogovore oko dinamike održavanja sastanaka i pruža mogućnosti različitih vidova eventualne saradnje između mentorki i mentija i posle završetka mentorskog procesa.

Dužinu mentoringa određuju sami mentorski parovi, s tim da on ne može biti kraći od tri  meseca. Sesije se održavaju najmanje dva puta mesečno u trajanju od sat vremena, a dnevni red sastanka predlaže menti unapred i dostavlja ga mentorki.