Obuka žena romske nacionalnosti i drugih ranjivih grupa

Obuka žena romske nacionalnosti i drugih ranjivih grupa

Udruženje poslovnih žena Srbije, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, započelo je u maju 2019. godine realizaciju projekta Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena, kao dela programa „Povratak u nove šanse“.  Pripadnicama romske populacije – povratnicama iz inostranstva, kao i pripadnicama drugih ranjivih grupa omogućeno je učešće na tri besplatne obuke:

„Kako da postanem preduzetnica“

„Kako da postanem maserka i saradnica u welness sektoru“ 

„Škola programiranja: web development“.

Obuka za mapiranje ličnih potencijala u preduzetništvu, kao i obuka za masažu, organizovaće se u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu, počevši od jula 2019. Praktična znanja iz web developmenta / web dizajna, steći će polaznice tokom septembra 2019.

Prijavljivanje traje do 19.06.2019. putem popunjavanja jednostavnog obrasca na društvenim mrežama, preko velikog broja organizacija Roma kojima smo poslali opise obuka, Romskog medijskog servisa ali i direktno na telefon ili putem e-maila UPŽ romskiprojekat@poslovnezene.org.rs

Na sva pitanja vezana za obuke odgovaramo putem e-maila i telefonom, a postoji mogućnost da se sa većim grupama zainteresovanih polaznica sastanemo i lično.

Osvestite svoj potencijal – iskoristite šansu i prijavite se za obuke!