Sastanak Upravnog i Nadzornog odbora UPŽ Srbije

Sastanak Upravnog i Nadzornog odbora UPŽ Srbije

Upravni i Nadzorni odbor Udruženja poslovnih žena Srbije održao je drugi ovogodišnji sastanak.

Sastanku su prisustvovale dr Sanja Popović Pantić, Olivera Popović, Ljiljana Karaklajić, dr Dušica Semenčenko, Vesna Jovanović, Gordana Đurđević, Mina Rakićević, Radojka Nikolić i Sonja Pecelj.

Tema sastanka je pokrenuta inicijativa sastanaka sa nadležnim ministarstvima za prioritete u javnom zagovaranju. Upravni odbor je tom prilikom usaglasio formulacije koje je uputio ministarstvu finansija, a reč je o nizu olakšica i mogućnosti namenjenih preduzetnicima.

Domaćin ovog skupa bila je Mina Rakićević, koja je kao i Tatjana Mamula Nikolić, nova članica Upravnog odbora Udruženja poslovnih žena.

Sastanak је otvorila dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, a isti je održan po utvrđenom dnevnom redu.