MALI OBEĆAO ŽENAMA

MALI OBEĆAO ŽENAMA

Vlada namerava da ove godine dodatno smanji fiskalno opterećenje rada. Ovo je ministar finansija Siniša Mali juče obećao predstavnicama Udruženja poslovnih žena Srbije. Koliko će to biti, znaće se u drugoj polovini godine, a zavisiće od raspoloživog fiskalnog prostora.

Udruženje predlaže i da se razmotre mogućnosti za proširenje kruga ulaganja u društveno odgovorne aktivnosti koje se priznaju kao trošak za utvrđivanje osnovice poreza na dobit pravnih lica.

Ministar je istakao da je Vlada osnovala više radnih grupa sa ciljem da se unapredi poreski tretman ulaganja u ove svrhe.

Izvor: Vecernje novosti