Kohezivna Evropa: rodna ravnopravnost i prava žene

Kohezivna Evropa: rodna ravnopravnost i prava žene

U okviru rumunskog predsedavanja Savetom Evropske unije, u Kući kralja Petra danas je organizovan seminar „Za kohezivnu Evropu: rodna ravnopravnost i prava žena”.

Predstavnici države, civilnog društva i međunarodne zajednice razgovarali su o značaju jednakih šansi i jednakog tretmana žena i muškaraca za kohezivnu Evropu i društva koja je čine.

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, dr Sanja Popović Pantić bila je učesnik panela održanog u okviru seminara, pod nazivom  „Uloga žene za kohezivno društvo (biznis, obrazovanje, umetnost, itd.)“.

Na skupu je istaknuto da su rodna ravnopravnost – jedna od temeljnih evropskih vrednosti, kao i  obezbeđivanje jednakih šansi za žene i muškarce, među glavnim prioritetima Evropske unije. „Suzbijanje rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i u poslovnom okruženju od ključne je važnosti za sva demokratska društva, kao i za izbalansirani i inkluzivan ekonomski rast“, navedeno je između ostalog na ovom skupu.  

Iako je Srbija prva zemlja van Evropske unije koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti i njegovi rezultati, prezentovani prošlog decembra, pokazali su da po uključenosti žena u politički život Srbija spada u jednu od najuspešnijih zemalja, zaključak je da i dalje postoji rodna diskriminacija i otpor da se žene u punoj meri uključe u sve društvene, ekonomske i političke tokove. Kao jedan od koraka da se to promeni navedeno je usvajanje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, predviđeno za ovu godinu.