Buđenje digitalnog preduzetništva

Buđenje digitalnog preduzetništva

Projekat se bavi novim oblicima ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena.

U Integra Life Club-u u Beogradu otpočele su trodnevne radionice u okviru projekta „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“, a koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija. Nakon Beograda, obuke će se tokom marta i aprila održati i u Novom Sadu i Nišu.

Radionice su namenjene polaznicama koje svoje prihode ostvaruju putem globalnih digitalnih platformi. One čine novu osetljivu društvenu grupu u našoj zemlji i nisu nevidljive samo lokalnom zakonodavstvu i investitorima, nego se nose i sa nedostatkom ili ograničenim pristupom prednostima formalnog zaposlenja. Na radionicama će biti predstavljeni benefiti formalnog (samo-)zapošljavanja kao i praktični saveti za započinjanje formalnog biznisa (na koji način zvanično registrovati svoj biznis, šanse, problemi i izazovi, razvoj poslovne strategije, domaći i međunarodni programi podrške i izvori finansiranja, uključivanje u socijalno-zdravstveno-penzioni sistem nakon napuštanja neformalnog sektora rada). Projektom će biti obučeno i mentorisano 90 mladih žena za dalji rad na digitalnim platformama, kroz promociju održivog formalnog digitalnog rada sa akcentom na osnaživanje žena.

Projekat ima za cilj povećanje nivoa formalnog zapošljavanja putem promocije preduzetništva među ženama iz Srbije koje rade na digitalnim platformama u sektorima koji ostvaraju dodatnu vrednost, ali nisu kao takvi prepoznati.

Na osnovu istraživanja koje će biti realizovano u okviru projekta biće kreirane rodno senzitivne preporuke, koje će biti distribuirane stejkholderima (kreatorima politika, poslovnom sektoru, radnicima).

UPŽ Srbije realizuje projekat u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika, nezavisnim istraživačkim centrom u Beogradu, sa ekspertizom  oblasti rada na digitalnim platformama i značajnim portfoliom u osnaživanju osetljivih grupa u domenima zaposlenja i društvene inkluzije.

Izvor: Ekonomski.net