Žene napreduju

Žene napreduju

Decembar 2012 – Decembar 2013.

Projekat „Žene napreduju“ ima za cilj da poveća učešće žena preduzetnika u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima u Srbiji kroz promociju pitanja vezanih za preduzetništvo i samozapošljavanje.

Projekat je usmeren na jačanje saradnje između lokalnih udruženja poslovnih žena i Udruženja poslovnih žena Srbije, kao i na jačanje lokalnih kapaciteta za dalji razvoj ženskog preduzetništva u 5 opština u kojima je već oformljeno udruženje (Niš, Kragujevac, Čačak, Valjevo i Novi Pazar) kao i na osnivanje novog udruženja preduzetnica (u Bujanovcu).

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Žene napreduju” sprovodi sa partnerima – Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović”, Čačak, Udruženje poslovnih žena „Eve”, Valjevo, Udruženje poslovnih žena Niš, a institucionalnu podršku pružaju Opština Bujanovac – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Udruženje prerađivača hrane „Pešter food”, Novi Pazar i Udruženje poslovnih žena „Vizija”, Kragujevac.

Projekat finansira Delagacija Evropske unije u Srbiji i Vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Više o ovom projektu:

 

 

.