Razvoj lokalnih udruženja preduzetnica u cilju uspostavljanja dijaloga sa javnim sektorom i jačanje mreže inovativnih ženskih biznisa FEMM INNO Net

Razvoj lokalnih udruženja preduzetnica u cilju uspostavljanja dijaloga sa javnim sektorom i jačanje mreže inovativnih ženskih biznisa FEMM INNO Net

Septembar 2012 – Decembar 2012.

Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta koji je bio finansiran od strane GIZ u 2011. godini „Promovisanje inovativnosti kod žena preduzetnika“, čiji je cilj bio stvaranje mreže ženskih inovativnih kompanija (FEMM INNO NET) u tri regiona u Beogradu, Kraljevu i Valjevu, zajedno sa opštinama koje pripadaju ovim regionima.

Aktivnosti koje su sprovođene u nastavku projekta, pre svega, imale su za cilj da dodatno osnaže lokalna udruženja preduzetnica kako bi ona uzela aktivnije učešće u kreiranju politike razvoja preduzetništva na lokalnom nivou. Polazeći od pretpostavke da je za uticaj lokalnog poslovnog udruženja od velike važnosti i snaga njegovih članica, nastavili smo sa praksom započetom u prethodnom projektu na jačanju inovativnosti i konkurentnosti ženskih preduzeća, članica ovih udruženja.

Podržano od strane GIZ, Nemačka.