Mreža mentora ženskog preduzetništva

Mreža mentora ženskog preduzetništva

Grupa uspešnih preduzetnika i preduzetnica preneće u narednih 16 meseci svoja iskustva i savetovati 20 početnica iz cele Srbije kako da unaprede svoj biznis, najavili su danas Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije.

Besplatna podrška za poboljšanje poslovanja deo je projekta „Mreža mentora ženskog preduzetništva u Srbiji“ koji se realizuje u okviru Programa za konkurentnost i inovacije (CIP), a finansira ga Evropska komisija.

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović-Pantić kazala je na predstavljanju projekta da njegov cilj nije samo podsticanje otvaranja ženskih preduzeća, već i rad na njihovoj održivosti. Ona je ukazala da će deset iskusnih preduzetnika i preduzetnica, koji su već prošli sve izazove i „preležali dečije bolesti“, pružiti podršku i pomoć preduzetnicama koje su u početnoj fazi poslovanja.

Popović-Pantić je istakla da među mentorima nisu samo žene, već i dva muškarca, koji će konkretnim savetima raditi na dobrobiti ženske preduzetničke populacije i samim tim i ukupnog ekonomskog razvoja države.

Pomoćnica direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Ana Žegarac naglasila je da će preduzetnice dobiti besplatnu obuku na osnovu metodologije koju je ta agencija razvila u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Ona je dodala da ta agencija već godinama radi na pružanju sličnih usluga preduzetnicima, ističući da pružanje mentorskih usluga, iako nije vid finansijske podrške, ne treba zanemarivati.

Žegarac je napomenula da ta agencija slične usluge pruža već godinama, te se sada broju od 44 specijalizovanih konsultanata pridružilo i 10 mentora iz privrede. Katarina Obradović-Ivanović iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja izrazila je nadu da će iskusne preduzetnice koje su već dokazale svoj poslovni uspeh i sposobnost i nakon završetka projekta naći način da i dalje pružaju podršku preduzetnicama.

Mreže mentora ženskog preduzetništva formirane su u 17 država u Evropi i zajedno čine Evropsku mrežu mentora ženskog preduzetništva, a projekat nacionalne mreže realizuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije.