Mentoring za preduzetnice

Mentoring za preduzetnice

Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) i Udruženje poslovnih žena Srbije pozvali su preduzetnice da se prijave za dobijanje pomoći od strane mentora, kako 6i unapredile svoje poslovanje. Preduzetnice koje posluju najmanje jednu godinu a najviše četiri, imaju jednog zaposlenog i žele da unaprede svoje poslovanje, mogu se prijaviti do 16. Decembra u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Zainteresovane preduzetnice treba da dostave radnu biografiju i popunjenu prijavu i izjavu (obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti sa internet prezentacije NARR i Udruženja poslovnih žena).

Na osnovu javnog poziva biće izabrano 20 preduzetnica koje će biti podržane od strane mentora tokom 16 meseci.

„Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji“ je naziv projekta koji realizuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije, čiji je cilj formiranje nacionalne mreže mentora ženskog preduzetništva, koja će pružiti pomoć preduzetnicama da poboljšaju svoje poslovanje.