Projekat „Izgradnja kapaciteta i unapređenje inovativnosti žena preduzetnika“

Projekat „Izgradnja kapaciteta i unapređenje inovativnosti žena preduzetnika“

Mart 2011 – mart 2012.

Cilj ovog projekta je jačanje inovativnosti preduzetnica, osnivanjem inovacionih centara za žene (FEM INO) u okviru Udruženja poslovnih žena Srbije.
Takođe, jačanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje podržavaju žensko preduzetništvo, kao i prepoznavanjem i nagrađivanjem preduzetnica koje su inovativne ili inovacijama unapređuju rad svojih kompanija, UPŽ promoviše samozapošljavanje žena i njihov doprinos lokalnom ekonomskom razvoju.

Projekat finansira Nemačka agencija za međunarodnu saradnju GiZ.