Evropska mreža Ambasadora ženskog preduzetništva

Evropska mreža Ambasadora ženskog preduzetništva

Jun 2010 – jun 2012.

Projekta ima za cilj da doprinese promociji ženskog preduzetništva u Srbiji kroz uspostavljanje nacionalne mreže Ambasadorki. Kampanje vezane za preduzetništvo u svim regionima u Srbiji će inspirisati žene da pokrenu sopstvene biznise i postanu preduzetnice. Ambasadorke će pomoći da se poveća poverenje između ciljnih grupa da bi osnovale nove firme ali će biti i uzori budućim preduzetnicama.
Kroz predstavljanje svojih uspešnih priča, ambasadorke će ohrabriti žene da prepoznaju preduzetništvo kao mogućnost razvoja karijere. Udruženje poslovnih žena Srbije je partner u konzorcijumu na čijem čelu je Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Projekat finansira Evropska unija.

Više o ovom projektu