Evropska mreža mentora ženskog preduzetništva

Evropska mreža mentora ženskog preduzetništva

Novembar 2011 – novembar 2013.

Cilj projekta je jačanje ženskog preduzetništva širom Srbije kroz uspostavljanje nacionalne mreže mentora. Fokus projekta je pružanje kompletnih mentoring usluga preduzetnica koje su vlasnice preduzeća iz svih regiona u Srbiji sa ciljem da pomognu ženama da prevaziđu probleme koji se pojavljuju na početku poslovanja. Mentori će tokom projekta savetovanjem pomoći polaznicama da dostignu poslovne ciljeve. Pružanjem poslovnih saveta, mentori će doprineti da žene budu uspešne u svom poslu i da postignu značajne rezultate.
Udruženje poslovnih žena Srbije je partner u konzorcijumu na čijem čelu je Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Projekat finansira Evropska unija.

Više o ovom projektu