Dobro usmerena podrška

Dobro usmerena podrška

Jedan od vidova podrške razvoju civilnog sektora u Srbiji je i finansiranje projekata, koje svake godine realizuje Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava. I ove godine Evropska unija u Srbiji raspisala je Javni poziv za nevladine organizacije, za finansiranje njihovih projekata sa 1. 2 miliona evra u idućoj godini. Pozvane su organizacije civilnog društva da pošalju svoje projekte i predloge iz oblasti ravnopravnosti polova, borbe protiv diskriminacije, tolerancije demokratskih prava i sloboda. Konkurs pokriva širok spektar ciljnih grupa, a u odnosu na prethodne konkurse, male organizacije će lakše dolaziti do sredstava, jer je povećan budžet za male projekte, koji će dobijati grantove od 10 do 50 hiljada evra. Rok za podnošenje projektnih koncepata ističe 29. Avgusta. Podnosioci koji prođu eliminaciju biće krajem septembra pozvani da predaju pune projekte, a ugovori bi trebalo da budu potpisani 10. Decembra.

Ambasadorke ženskog preduzetništva imaju zadatak ne samo da promovišu preduzetništvo, nego i da ga podstaknu, što je od posebnog značaja za Srbiju, jer žene u našoj sredini još uvek nailaze na takozvane nevidljive barijere, kada žele da otpočnu sopstveni biznis – nerazumevanje društva i gubitak samopouzdanja. Ceo projekat je osmišljen kako bi se prevazišao jedan od aktuelnih problema privrede Evropske unije – neiskorišćenost preduzetničkog potencijala.

Ambasadorka ženskog preduzetništva je poslovna žena koja je već postigla određeni uspeh u oblasti preduzetništva i može da iskoristi svoje iskustvo kako bi motivisala i ohrabrila druge žene da svoje ideje pretoče u realnost. One su odabrane na nacionalnom nivou meću uspešnim i poznatim preduzetnicima. Ambasadorke će ženama pomoći da izgrade viziju i samopouzdanje potrebno za započiljanje i vođenje posla. Uz istovremenu promociju sopstvenog privrednog subjekta i mogućnost uticaja na kreiralje politike razvoja preduzetništva.

Odsek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Filijale Beograd NSZ dugo godina saraćuje sa svim institucijama koje se bave rehabilitacijom OSI. Programi zapošljavanja namenjeni OSI prilagođeni su tipu invaliditeta, pa su i obuke različite. Kao i načini zapošljavanja, subvencionisanja i podrške. Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda nedavno je preko beogradske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlio 6 osoba sa invaliditetom obolelih od cerebralne paralize. Prilikom zapošljavanja koristili su program subvencija za otvaranje novih radnih mesta, program finansiranja prilagođavanja radnog mesta i program finansiranja radne asistencije.