Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi

Mart-Decembar 2010

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi.
Projekat je finansirala nemačka agencija za međunarodnu saradnju GTZ (sada GiZ).

Jačanje saradnje/povezivanja/veza između organizacija civilnog društva (Udruženje poslovnih žena), javnog sektora (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministrarstvo rada i socijalne politike) i privatnog sektora (preduzetnice) kroz učešće njihovih predstavnika na okruglim stolovima i podizanjem svesti kroz rezultate istraživanja o održivosti ženskih biznisa.