Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada

Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada

Septembar – Decembar 2010
Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada. Projekat je finasirao UNIFEM (sada UN Women).

Ovaj projekat je imao za cilj povećanje saradnje sva tri sektora (javnog, privatnog i civilnog) u implementaciji najboljih praksi, koje promovišu zapošljavanje žena koje su pogođene procesom privatizacije i globalne ekonomske krize. Organizovani su okrugli stolovi na kojim su učestvovali predstavnici iz privatnog sektora, vladinih institucija i organizacija civilnog društva sa naglaskom na ekonomsko osnaživanje žena. Informacije dobijene na ovim okruglim stolovima i najbolji primeri prakse su poslužili kao osnova za sadržaj priručnika koji je objavljen „Društveno odgovorno poslovanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada“.