“Ronja” – edukacioni centar za žene

“Ronja” – edukacioni centar za žene

2007-2010
“Ronja” – edukacioni centar za žene (Obrazovanje za otpočinjanje biznisa). Ovaj projekat finansira Ulof Palme centar-Udruženje stanara iz Švedske.

Osim promocije “Ronja” modela (meta plan seminar), UPŽ je organizovalo obuke za start-up za nezaposlene žene u saradnji sa beogradskim opštinama (Voždovac, Zvezdara, Rakovica i Skupština grada). Sto žena je učestovalo u Ronja edukacijama u Srbiji. Od 2007 – 2008. godine, osnovano je 10 firmi a tokom 2009-2010. godine, Udruženje poslovnih žena Srbije sarađuje sa Privrednom bankom Beograd koja je odobrila 10 biznis planova koji su nastali kao rezultat start-up obuka za mikro kreditiranje. Ovaj projekat je u toku.