Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada

Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada

2007-2008
Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada u 5 regiona : ženska ekonomska prava i prava na zaposlenje kao razvojno pitanje vs. Privatizacija“ ili skraćeno «Win – Win za žene», Projekat je finansirao UNIFEM.

Tokom ovog projekta, organizovani su okrugli stolovi u pet regiona u Srbiji na kojima su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti i nevladinih organizacijama koje su posvećene ekonomskom osnaživanju žena kao i menadžeri lokalnih kompanija sa ciljem da podrže prava zaposlenih žena u firmama koje su trebale da budu privatizovane.