“Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana

“Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana

2006
“Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana, koji finansira Ulof Palme Centar-Udruženje stanara iz Švedske