Ženski preduzetnički forum

Ženski preduzetnički forum

2003-2004
Ženski preduzetnički forum, projekat je finansirala Vlada Republike Irske
Start-up edukacije za žene.