Ženski preduzetnički forum

Ženski preduzetnički forum

2002-2003
Ženski preduzetnički forum, projekat je finansirala Vlada Kraljevine Holandije.

Start-up edukacije za žene.