office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Radna večera na temu: „Kvartalne analize ekonomskih kretanja“

Na okruglom stolu pod nazivom „Kvartalne analize ekonomskih kretanja“ članice UPŽ Srbije upoznate su sa aktuelnim ekonomskim tokovima.

Radojka Nikolić, ekonomska analitičarka i odgovorna urednica časopisa „Ekonometar“ i „Magazin Biznis“ je prisutnim članicama UPŽ Srbije prezentovala ekonomske aktuelnosti. Gospođa Nikolić izložila je prognoze za naredni period, i potrudila se da u svom izlaganju obuhvati aktuelnosti u MSP sektoru.

Zaključak sa poslednjeg sastanka koji je održan krajem janura ove godine odnosio se na ekonomski rast u 2018. i glasio je: „Za ovu godinu predviđa se rast svetske privrede od gotovo 4% (3,9%), što je jedna od najviših procena rasta u prošlih nekoliko godina, pa čak i od izbijanja globalne ekonomske krize pre 10 godina. SAD privreda će rasti 2,5 %, Indija preko 7 %, Kina oko 7 %, države evrozone rast od oko 2 %, Holandija 2,5%, Švedska 3 %, Nemačka preko 2 %…. a rast srpske privrede 3,5 %. Za Srbiju bi bilo veoma značajno da duplira predviđeni rast od 3,5 % da bi se bar malo približila ekonomski razvijenim zemljama, da bi dobila snažniju privredu i da bi se popravio standard stanovništva“.

Procene MMF-a su da globalna ekonomija nastavlja da raste u ovoj godini po stopi od 4 %, a da će se sledeće godine rast podići na 5 %. Strane direktne investicije u Srbiji u prvom kvartalu ove godine iznosile su oko 600 miliona evra, očekuje se da dostignu ili nadmaše prošlogodišnji nivo od 2,6 milijardi evra. Stoga, godinu 2018. treba iskoristiti za brži razvoj i ukupne ekonomije i kompanija pojedinačno, jer je pitanje kakva će se voditi evropska i svetska monetarna politika narednih godina i kakvo će biti geopolitičko okruženje.