predsednica Stručne grupe Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Tag