Imposter sindrom Tag

2023 Sve vesti Vesti 31.01.2023

31.01.2023. U okviru sastanka, naša članica Natasa Pavlovic Bujas direktorka Blumen group je održala radionicu na temu Imposter sindrom: Kako nevoljno sabotiramo sami sebe. Prisutne članice su bili u prilici da se bolje upoznaju sa ovom temom, da prepoznaju imposter u svakodnevnim aktivnostima ali i nauče...