Kontakt: dragana.dobrosavljevic@poslovnezene.org.rs

 

Office menadžer

 

U Udruženju poslovnih žena Srbije od 2019. godine, ekonomista po obrazovanju. 

 

Od prvih radnih koraka na poslovima uvoza i izvoza, veći deo radnog staža je provela u administraciji (manjih i velikih sistema), i podršci timovima prodaje. Značajno iskustvo u multinacionalnim korporacijama je sticala preko 11 godina u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta. Uz ugovaranje poslova i razvoj novih usluga, vodila je poslove planiranja timova i termina provera. Samostalno je pripremala tenderske ponude za najveća javna preduzeća u Srbiji. 

 

U Udruženju poslovnih žena blisko sarađuje sa udruženjima i aktivistima koji se bave obukama za (samo)zapošljavanje žena iz romske nacionalne zajednice i vodi pojedine projekte.