kontakt: sanjap.pantic@pupin.rs

 

Oblast profesionalnog interesovanja Sanje Popović Pantić, diplomirane ekonomistkinje, je preduzetništvo,  biznis konsalting, razvoj udruženja, istraživanje i razvoj. Doktorsku titulu je stekla 2013. godine, odbranom disertacije na temu ženskog preduzetništva, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

 

Udruženjem poslovnih žena, kao najvećom organizacijom preduzetnica u Srbiji, rukovodi od 1998. U tom periodu, koordinirala je realizaciju blizu 130 projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i podrške njihovim preduzetničkim projektima i inicijativama, dok je kroz obuke za otpočinjanje i razvoj ženskih preduzeća, do sada prošlo više od 3.000 žena a oko 100 je osnovalo svoje firme. Sanja ima i relevantno akademsko iskustvo, budući da je zaposlena kao istraživačica u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, instituta “Mihajlo Pupin.” Autorka je dve knjige u oblasti ženskog preduzetništva.

 

Takodje, bavi se i konsultantskim radom na evropskim projektima razvoja preduzetništva u Srbiji i vodeći je nacionalni konsultant za pitanja razvoja ženskog preduzetništva.

 

Sanja Popovic – Pantić je u 2012. dobila i dve važne nagrade za svoj rad. Nagradu “Planeta Biznis” joj je dodelio ekonomski magazin “Biznis” i  “Ekonometar” za veliki doprinos razvoju preduzetništva u Srbiji. Zatim je, na predlog Ambasade SAD-a u Srbiji, novminovana za prestižnu nagradu koju dodeljuje Međunarodna alijansa žena sa sedištem u Vašingtonu, koja joj je i dodeljena 19. oktobra 2012. Time se svrstala među 100 odabranih osoba (i žena i muškraca) u celom svetu koje se svake godine nagrađuju za izuzetan doprinos ekonomskom osnazivanju žena.

 

Pred njom i Udruženjem koje uspešno vodi su dalji planovi na integrisanju ženskog preduzetništva u glavne ekonomske tokove Srbije.