Kontakt: dusica.semencenko@pupin.rs

 

dr Dušica Semenčenko je članica Udruženja poslovnih žena od septembra 1998. godine. Članica je Izvršnog odbora od oktobra 2004.

 

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, na odseku za istoriju umetnosti.
Magistarski rad – “Sistemski pristup u kreiranju i upravljanju nacionalnim inovacionim sistemom – primer: izgradnja tehnološke infrastrukture”, odbranila je na Tehnickom fakultetu “M.Pupin” u Zrenjaninu. Odbranila je doktorsku disertaciju na temu: “Faktori u oblikovanju nacionalnog inovacionog sistema u Srbiji” 2008.godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu
Radi u Institutu “Mihajlo Pupin”, u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije (CIRNT) trenutno kao naučni saradnik.

 

Najšire profesionalno interesovanje odnosi se na istraživanje unutrašnjih zakona razvoja nauke i tehnologije i njihovog uticaja na razvoj društva. Kao saradnik CIRNT učestvuje u svim njegovim aktivnostima: NI projektima, obrazovnim aktivnostima, publicističkoj delatnosti. Objavila na desetine naučnih i preglednih radova i monografija.

 

Angažovala se i kao predavač u Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži.
Bila je generalni sekretar udruženja – Jugoslovenska asocijacija za istraživanje i razvoj u privredi – YUPRIS, a trenutno je generalni sekretar udruženja “Tehnologija i društvo”.

 

Tokom 2001. i 2002. godine pohadala je UNIDO seminar za obuku za organizovanje nacionalnog programa tehnoloških predvidanja (forsajt) kao CIPRE seminar posvecen ulozi nacionalnih vlada u kreiranju naucno-tehnološko-inovacionih politika.

 

Član je Helsinške grupe – mreže eksperata Evropske komisije u okviru programa Žene i nauka.