Kontakt: dragijana.petrovic@gmail.com

 

Dragijana trenutno pohađa Magistarske studije na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, specijalizujući se za oblast finansija, bankarstva i osiguranja.

 

Profesionalnu karijeru je započela 1995. godine kao broker u u Beogradskom eskontnom centru, iz koga 1997 prelazi u brokersko-dilersko društvo “M&V Investments”. Posle kraćeg vremena stupa na mesto generalnog direktora a kompanija postaje lider na domaćem finansijskom tržištu. Od aprila 2010 do avgusta 2012 bila je državni sekretar za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. U avgustu 2012 imenovana je za Posebnog savetnika ministra u Ministarstvu finansija i privrede, zadužena za oblast preduzetništva i konkurentnosti. Takođe je koordinirala i procesom poslednje tri emisije evroobveznica za Republiku Srbiju. Svojim angažovanjem doprinela je privlačenju značajnog broja investitora.

 

Trenutno je predsednik uprave Brokersko-dilerskog društva “M&V Investments”.

 

Dragijana je 2006. godine dobila nagradu za Menadžera godine.

 

Udata je i ima dvoje dece.