Organizational Structure

Organizational Structure


Sanja
Popović – Pantić

President

Olivera
Popović

Vice-President

Dušica
Semenčenko

Secretary

Our Team


Sonja Pecelj

Danijela
Drača Živković

Marija
Nikolić

Sanja
Jovanović