Beauty Imagini

Beauty Imagini

Bliži nam se 8. mart!

Obradujte Vama drago biće Shilly Shally tretmanom
Holističkog centra Beauty Imagini za samo 1250 dinara!
(50% popusta od 2500 dinara!)

Srdačno,

Vaš Centar Beauty Imagini

www.beautyimagini.com

Beograd, Brankova 23, III / app. 22
011/ 263 66 58
011/ 328 60 16
064/ 130 35 28
063/ 287 219

Novi Sad, Bulevar Evrope 40A
063/ 287 231