office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Radojka Nikolić

Radojka Nikolić (60), glavni i odgovorni urednik dva ekonomsko-poslovna mesečnika – Ekonometra i Magazina Biznis. Završila Filološki fakultet u Beogradu, tokom studija počela da se bavi novinarstvom. Prva iskustva u Radio Beogradu, Televiziji Beograd, dnevnom listu Borba, Radio Studio B… Od 1991. do januara 2006. godine novinar i urednik Ekonomske rubrike dnevnog lista Politika. U januaru 2006. godine osnovala izdavačku kuću NIRA PRESS d.o.o koja izdaje Ekonometar i Magazin Biznis. Od januara do juna 2011. godine urednik Ekonomske rubrike u nedeljniku NIN.

Autor knjiga „Dragoslav Avramović – tvorac ekonomskog čuda“ (1995. godine), „Ekonomisti o tranziciji u Srbiji“ (2003. godine), autor i projekt menadžer trogodišnjeg istraživanja „Otvoreno o korupciji u Srbiji“ u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert (serija okruglih stolova realizovanih od 2001. do 2004. godine), autor istraživanja i projekta „Socijalna slika i reforme u Srbiji” (2003. godine) u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Nagrade i priznanja:
Godišnja nagrada lista Politika 1995. godine za najboljeg novinara
Nagrada Udruženja poslovnih žena Srbije „Cvet uspeha za ženu zmaja“ 2009. godine
Glavna godišnja nagrada Beogradske bankarske akademije 2009. godine za ekonomsku analitiku, uređivanje i novinarstvo
Nagrada časopisa TABOO „Zlatno pero“ 2010. godine
Godišnja nagrada Privredne komore Srbije za najboljeg ekonomskog novinara 2010. godine