office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Javno zagovaranje

Udruženje poslovnih žena Srbije bavi se dugi niz godina aktivnim javnim zagovaranjem s ciljem da doprinese boljim uslovima za žensko preduzetništvo u Srbiji, kao i poboljšanju poslovne klime na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Ciljevi na polju javnog zagovaranja postižu se kroz kontinuiranu saradnju sa institucijama koje podržavaju mala i srednja preduzeća i razvoj privatnog sektora, rodnu ravnopravnost i osnivanje novih radnih mesta. Kako bi se što organizovanije komuniciralo sa predstavnicima vlasti, uz aktivan rad na identifikaciji, definisanju i rešavanju problema sa kojima se preduzetnice i preduzetnici suočavaju, UPŽ Srbije je osnovalo Odbor za javno zagovaranje početkom 2013. godine, koji ima zadatak da:

  • Podrži inicijative vezane za osnaživanje ženskog preduzetništva;
  • Kroz svoj rad neguje kvalitetnu komunikaciju i saradnju sa relevatnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, kao i sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i odborima nadležnim za privredna pitanja;
  • Kroz konstantan dijalog sa relevantnim donosiocima odluka utiče na proces izmene zakona vezanih za žensko preduzetništvo.

Odbor za javno zagovaranje u svom sastavu okuplja uspešne preduzetnice koje su se udružile radi dostizanja zajedničkih ciljeva, a Odborom predsedava Gordana Đurđević. Od svog osnivanja, Odbor je uspešno doveo do sprovođenja mnogih od svojih predloga i nastavlja sa svojim radom na unapređenju uslova za žensko preduzetništvo. Takođe UPŽ Srbije, kroz svoje redovne aktivnosti i aktivnosti na projektima pokreće i osnažuje nove inicijative, kako bi se podržalo i unapredilo žensko preduzetništvo u Republici Srbiji.