Registracioni formular (pristupnica) - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Online Međunarodni klub poslovnih žena
e-International Business Women Club
e-IBWC

REGISTRACIONI FORMULAR (PRISTUPNICA)
  PODACI O FIRMI


  *Kategorija članarine
  za koju se prijavljujem

  Članarina:

  I - Iznos godišnje članarine određuje se prema kategorijama u tabeli. Uplata se vrši u evrima na devizni račun Udruženja poslovnih žena Srbije: 275000022002116319 EUR, po ispostavljenoj fakturi UPŽ Srbije.

  II - Grejs period za plaćanje članarine je 6 meseci od momenta učlanjenja. Nakon isteka tog perioda, članarina se naplaćaju prema kategorijama iz tabele 1. Kategorije članarine

  R.br. Iznos članarine u evrima Dostupne usluge
  1 200 1) Online webinari
  2) Online networking
  3) Prisustvo na e-mailing listi i primanje svih informacija iz mreže
  4) Promocija vaših kompanijskih događaja kroz
  (a) e-mrežu UPŽ
  (b) društvene mreže i kanale UPŽ Facebook, Instagram, Youtube, ISSUU)
  5) Promocija vaše ponude kroz
  (a) Promo grupni newsletter (do 4 puta godišnje)
  (b) e-Katalog proizvoda članica UPŽ (jednom godišnje)
  (jednom godišnje)
  2 100 1) Online webinarI
  2) Online networking
  3) Prisustvo na e-mailing listi i primanje svih informacija iz mreže
  4) promocija kroz
  (a) e-mrežu UPŽ
  (b) promo Newsletter (1x)
  3 50 Prisustvo na e-mailing listi i primanje svih informacija iz mreže

  Slanjem popunjene i potpisane Pristupnice, prijavljujem se za članstvo u online Međunarodni klub poslovnih žena (e-IBWC) i izjavljujem da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam preporuke Kodeksa ponašanja i etike u aneksu pristupnice, koji ima za cilj da promoviše i ohrabri dobru poslovnu praksu u svim odnosima među članicama Udruženja.

  KODEKS PONAŠANJA I ETIKE

  Udruženje poslovnih žena Srbije podstiče svoje aktuelne i nove članice online Međunarodnog kluba poslovnih žena (e-IBWC) da se pridržavaju Kodeksa u cilju negovanja dobre poslovne prakse, podsticajne i inspirativne organizacione klime, po kojoj je UPŽ Srbije postala prepoznatljiva profesionalna asocijacija.

  KODEKS

  1. Članice online Međunarodnog kluba poslovnih žena (e-IBWC) će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda kluba i Udruženja
  2. Članice kluba će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogle da nanesu materijalnu štetu klubu ili Udruženju, ili štetu ugledu kluba ili Udruženja
  3. Članice kluba treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju kluba i Udruženja
  4. Članice kluba treba da se upoznaju sa Statutom UPŽ i da se pridržavaju propisanih pravila koja se odnose na članstvo (član 6. i član 7. Statuta) kao i da argumentovano ukažu na eventualna kršenja članova Statuta koji se odnose na funkcionisanje organizacije

  U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

  1. Promoviše i ohrabruje izgradnju poverenja među članicama kluba i članica Udruženja
  2. Blagovremeno i potpuno informiše članice kluba i Udruženja o radu i aktivnostima kluba i Udruženja
  3. Da obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju svojih članica

  Uz ovu pristupnicu je obavezno priložiti svoju fotografiju, CV i skraćeni lični poslovni profil koji će biti objavljen na sajtu UPŽ u sekciji e-IBWC. Skraćeni profil ne treba da ima više od 500 reči. Priloge dostaviti na marketing@poslovnezene.org.rs.