office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Organizaciona struktura

ODBOR ZA JAVNO ZAGOVARANJE

Gordana Đurđević
Predsednica

Sanja Popović – Pantić

Olivera Popović

dr Jasmina Knežević

Dragijana Radonjić Petrović

Vesna Pucar Grubor

Maja Enis

Biljana Trifunović

Vesna Jevtović

Dragica Božinović

Miroslava Jovanović

Ljiljana Karaklajić

Radojka Nikolić

Dragana Stojanović